Tfilin nosach Sfaradi - k'tav Sfaradi , Behema gasa , 

 

-בתי תפילין מעור בהמה גסה, פרודות עד התפר.
-רצועות עבודת יד מושחר דו"צ
-פרשיות מהודרות ויפות בהמלצת גדולי ישראל

Tfilin - Sfaradi - Nosach Sfarad - Rashi

$1,200.00Price