Tfilin nosach Ashkenaz - k'tav Ha'ari , Behema gasa , 

 

-בתי תפילין מעור בהמה גסה, פרודות עד התפר.
-רצועות עבודת יד מושחר דו"צ
-פרשיות מהודרות ויפות בהמלצת גדולי ישראל

Tfilin - Ashkenz - Nosach Ashkenaz - Rashi - K'tav Ha'Ari

$1,200.00Price